ศบค. เผย คลัสเตอร์สถานบันเทิง มีผู้ป่วยไม่ยอมให้ข้อมูล 1,677 ราย

ศบค. เผย คลัสเตอร์สถานบันเทิง มีผู้ป่วยไม่ยอมให้ข้อมูล 1,677 ราย หรือคิดเป็น คิดเป็นร้อยละ 27 จากผู้ติดเชื้อทั้งหมด 6,020 รายเกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 20 เม.ย. 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดเผยระหว่างแถลงรายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันข่าวแนะนำ

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ที่ประชุมของกระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอภาพสาเหตุการเกิดระบาดรอบใหม่ ซึ่งได้ข้อสรุปว่า การระบาดระลอกใหม่เดือน เม.ย. มีการสอบสวนและยืนยันว่า ผู้ติดเชื้อมีประวัติเชื่อมโยงสถานบันเทิง กระจายไปมากกว่า 71 จังหวัด มีเพียง 6 จังหวัดที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงโดยตรง คือ ชัยนาท ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และ ระนอง

การระบาดในกรุงเทพมหานคร พบผู้ติดเชื้อสะสม 3,984 ราย โดยจำนวนนี้มี 1,583 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 ของการติดเชื้อทั้งหมดเชื่อมโยงคลัสเตอร์สถานบันเทิง ส่วนในจังหวัดอื่น ๆ พบติดเชื้อสะสม 12,213 ราย มี 3,104 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง งานเลี้ยงสังสรรค์

ทั้งนี้ ข้อมูลการสอบสวนโรคทำได้ยาก เนื่องจากผู้ติดเชื้อที่ให้ข้อมูลมีเพียง 4,583 รายคิดเป็นร้อยละ 73 แบ่งเป็นนักเที่ยว 1,157 ราย นักดนตรี/นักร้อง 66 ราย ผู้สัมผัส 348 ราย พนักงาน 364 ราย และไม่ระบุ 84 ราย ส่วนที่ยังไม่ให้ข้อมูลอีก 1,677 ราย คิดเป็นร้อยละ 27

ขณะเดียวกันผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์สถานบันเทิง จำนวน 6,020 ราย จำแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่อายุ 20-29 ปี ตามด้วย 30-39 ปี ซึ่งเป็นวัยทำงาน