จับจริง ปรับจริง หนุ่มไม่สวมหน้ากากอนามัย ย้ำออกนอกบ้านต้องใส่ทุกครั้ง

จากกรณี หลายจังหวัด มีการออกมาตรการ ควบคุมการสวมหน้ากากเมื่อต้องออกจากบ้าน โดยมีการกำหนดโทษปรับเอาไว้ด้วยนั้นเกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ล่าสุด ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ได้เปิดเผยการปรับกรณีไม่สวมหน้ากาก โดยระบุว่า เมื่อเวลา 13.30 น. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่1 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปฎิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้พบเห็นชาย 2 คน ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ที่บริเวณตลาดสดบางปะหัน ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา จึงได้เข้าไปแสดงตัวจับกุม นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางปะหัน เปรียบเทียบปรับ

ตามความผิด ข้อหา ไม่สวมหน้ากากอนามัย อันเป็นความผิดตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1779/2563 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2563 ประกอบมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พนักงานสอบสวน สภ.บางปะหันได้ทำการเปรียบเทียบปรับไปคนละ 500 บาท

ซึ่งคำส่งที่ 1496/2563 ลงวันที่ 5 พ.ค. 2563 นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ที่สั่งให้ประชาชนทุกคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถาน หรือขณะอยู่นอกเคหะสถาน หรือต้องติดต่อกับบุคคลอื่นหรือเดินทางไปในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ใดๆ ที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่นต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าด้วยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548

จับจริง ปรับจริง หนุ่มไม่สวมหน้ากากอนามัย